Vitorlázás története

Szelek szárnyán

a-vitorlazas-torteneteazaz a Vitorlázás története

A Föld elnevezése

Az ember a tenger hajózás kora előtt elnevezte a planétánkat Földnek. Holott a helyes kifejezés a víz lett volna, hiszen bolygónkat nagyobb részt víz alkotja.

 

A hajózás kezdetei – ahogy a kaland kezdődött…

Kezdetben az emberek a folyókat, tavakat közlekedési útvonalként használták, hiszen azon közlekedve rövidebb idő alatt hosszabb és simább utat voltak képesek megtenni.

Vájt csónak

a-vitorlazas-tortenete-vajt-csonak

Az első tárgyi lelet Kr. e. 7200-ből származik. Hollandiában találtak rá egy fenyőfából kivájt csónakra, amit kezdetleges kőeszközökkel vájhattak ki.

Úszók 1

a-vitorlazas-tortenete-uszo-1Az úszókat kifejezetten folyón való átkelésre vagy szigetek közötti közlekedésre használták.  Úszókként több féle anyagokat is használtak, többek között zárt agyagedényeket, nádköteget, egymáshoz kötözött lopótököket és felfújt bőrtömlőket egyaránt.

Úszók 2

a-vitorlazas-tortenete-uszok-2-szorfa-vitorlazas-tortenete-uszok-2-windsurfA “legismertebb” úszókat Hawaiin és a Húsvét szigeteken használták, ma szörfként ismerjük.

 

Úszók 3

a-vitorlazas-tortenete-gyekenycsonakGyékény csónak, szinte egyszerre jelent meg a világ minden táján

 

 

Tutaj

a-vitorlazas-tortenete-tutajAz első lépés a “hajóépítés” felé a tutajok készítése volt.

 

 

Vitorlás hajó

a-vitorlazas-tortenete-nem-a-kerek-volt-az-emberiseg-legjelentosebb-talalmanyaNem a kerék volt az első legjelentősebb találmánya volt az embernek… Tagadhatatlan tény, hogy az ember fejlődését a tenger alakította.

Nem tudjuk, valószínűleg sohasem fog kiderülni, ki hol és mikor szelte át ember alkotta vízi járművel a Föld tengereinek valamelyikét. A történészek még abban sem értenek egyet, hogy evezős vagy vitorlás alkalmatosság lehetett az tengerátkelésben úttörő hajó. Ez talán mindegy is. A lényeg, hogy a vitorla feltalálása legalább akkora horderejű találmánya volt az emberiségnek mint a kerék. A hajók fejlődése óriási változásokat hozott az emberek életében. Új tájakat, új embereket, új technológiákat lehetett felfedezni. A vitorlás hajóval az emberiség képes volt meghódítani az egész Földet. Még utak sehol nem voltak, a települések folyók, tavak mellett alakultak és a víz adta a közlekedési útvonalát.

a-vitorlazas-tortenete-a-vitorla-feltalalasaA hajóknak alapvetően 3 típusa alapult ki. A közlekedésre-kereskedelemre, halászatra és természetesen a hadviselésre épült hajók. Sport célokra csak 1660-ban készítettek először hajókat.

A vitorlások kialakulásához az emberiség összes tudománya, tapasztalata szükséges volt. Sőt a történelem emberének határtalan bátorsága, áldozatkészsége és szorgalma nélkül ma még mindig tutajon billegnénk.

A vitorlás hajók valószínűleg a Csendes-óceán illetve az Indiai-óceán Szigetvilágában született. Állítólag Kr.e. a VII. évezredben.

Vitorlás tutaj

a-vitorlazas-tortenete-vitorlastutaj

Balsafából készült vitorlás tutaj rekonstrukció

 

Ókori vitorlás történelem

Egyiptomi vitorlások

A modern emberiség bölcsőjében az ókori Egyiptomban Kr.e. IV. évezred második felében fejlődtek ki az evezőkkel és vitorlával felszerelt a Níluson használt csónakok. Majd több mint fél ezred elteltével ezekből továbbfejlesztve kifejlődtek a tengeri vitorlás hajók. Az akkori ókori világ legerősebb nagyhatalmaként, hajói bejárták a Földközi-tengert, az Indiai-óceánt, Arab-tengert, sőt újabban azt is hallani lehetett, hogy az amerikai kontinensen is találtak föld alá rejtve ilyen tengerjáró vitorlás hajót.

Palánk csónak

a-vitorlazas-tortenete-palank-csonakKr. e. 2500-ban épült evezős “palánkhajó”. Gizában találták szétszedett állapotban. 45.4 méteres

Egyiptomi vitorlás

a-vitorlazas-tortenete-egyiptomi-vitorlas-hajoKb. Kr.e. 3300 Níluson, vitorlával felszerelt csónak. II. évezred nagyhatalom, Földközi tenger, Indiai óceán, Atlanti óceán (1970-es kutatás bizonyította be. ) De ők nem voltak igazi tengeri nép, át kellett engedniük a vezető szerepet másoknak.

Föníciai vitorlás

a-vitorlazas-tortenete-foniciai-vitorlas-hajo-dierakA hajóépítés nagyon lassan fejlődött Egyiptomban. Az egyiptomiak pedig alapvetően nem tengerész nép volt, ezért idővel elvesztették vezető státuszukat át, és teret kellett engedniük a olyan népeknek, amelyek jobb hajókat tudtak építeni. Az egyiptomiak után a föníciaiak századokon át uralták a Földközi- tengert, ezáltal ők irányították a kereskedelmet alapvetően Kelet és Nyugat között. A Földközi-tenger partvidékén a föníciaiak kereskedelmi és tengerészeti településeket hoztak létre – közülük a legjelentősebb az uralmuk virágkorában, az i. e. 9. évszázad végén alapított Karthágó volt.

A csillagok állásához igazodva éjszaka is tudtak navigálni. II. Nékó fáraó szolgálatában Kr.e. VI. században körülhajózták Afrikát. Mozgékony hajóikon többször eljutottak a Brit-szigetekre, sőt állítólag Amerikába is.

A föníciaiak a hajóépítéshez kitűnő cédrust használták. Ezáltal könnyebb és gyorsabb hajótestet tudtak kialakítani. Értékes áruik védelmére kereskedelmi hajóikat fedélzettel látták el és később tőkegerinccel és bordákkal stabilabbá és erősebbé tudták azokat alakítani. A világon elsőként építettek kétsoros hadievezős hajót, ezek a hadihajók voltak az úgynevezett Dierák.

Görög vitorlások

a-vitorlazas-tortenete-gorog-vitorlas-hajo-trieraA görögök hajépítési tudásukat továbbfejlesztve még jobb nagyobb hajókat, úgynevezett háromsoros hadievezősöket, vagyis Trierákat tudtak építeni. Magukhoz ragadták az uralmat a Földközi-tenger fölött.

A görögök a Trierákat tölgyfából építették, még mindig keresztvitorlával szerelve, a kereskedelmi hajókat pedig fenyőfából építették, szintén még mindig keresztvitorla használatával.

Hajóikat nemcsak a Földközi-tenger melléki, hanem a fekete-tengeri kereskedelemben is használták. A görög haditengerészet történelmi tette a perzsák visszaverése volt a Szalamisz melletti ütközetben. i. e.480-ban, amellyel megmentették az egész térséget az perzsa uralomtól.

Háromsoros hadievezős hajó, a Triera hozzájárult a görögök Földközi tengeri hegemóniájához, és a Fekete tenger kereskedelem megalapozásához.

Római vitorlás hajók

a-vitorlazas-tortenete-a-romai-vitorashajo-a-biremisA belpolitikai viszályok miatt a görögök meggyöngültek, így a a rómaiak, kik a meghódításukra törekedtek, hamar győzelmet arathattak fölöttük. A rómaiak, akár az egyiptomiak, nem voltak igazi tengeri nép. A tengeren is szárazföldi jellegű harcmodorra törekedtek, így megalapították a tengerészgyalogságot, mely szicílai félszigetet fenyegető kárthágói háborúban sikerrel vizsgázott.

„Navigare necesse est, vivere non est necesse.”, azaz hajózni szükséges, élni nem muszáj” Pompeius eme legendássá vált mondása a hajósainak, kifejezi, hogy a hajózást a rómaiak  kényszerűségnek tekintették. Ezen hozzáállásuk hozzájárult ahhoz, hogy Földközi-tenger feletti hatalmuk meggyöngüljön. A Római Birodalom több száz éves hatalmának a barbár népek sorozatos betörései vetettek véget, gazdasági rendje és kultúrája szétzilálódott. A nyugat-római birodalom bukásával beköszöntött a Középkor, amely természetesen befolyásolta a tengerhajózást is.

Ezek a hajók azonban csak a Földközi-tengeren való közlekedésre voltak alkalmasak.

Római vitorlás a Biremis

a-vitorlazas-tortenete-a-romai-vitorashajo-rabszolga-evezosok-a-ben-hur-cimu-filmenA rómaiak tengeri történelme a Szicíliát elfoglaló karthágóiak ellen szervezett portyázásokkal kezdődött. Mivel nem voltak igazi tengerész nép, kialakították a tengerészgyalogságot. A tengerhajózás csak kényszerű szükség : „Navigare necesse est”.

Rabszolgák hajtotta gályák. Hatalmuk és súlyuk Kr.u 476-ra teljesen elenyészett.

Dalmát kalóz vitorlás a Liburna

a-vitorlazas-tortenete-dalmat-kaloz-vitorlas-a-liburnaEzt a 30 méter hosszú vitorlás hadihajót a dalmát kalózok használták portyázásaik során Kr.e. 50

 

 

Középkori vitorlás történelem

Bizánci harci hajók a Doromonok

a-vitrolazas-tortenete-bizanci-harci-doromonokA hajózási hagyományokat Nova Róma székhelyű kelet-római birodalom, mai értelmezés szerint Bizánc vitte tovább. Ez idő alatt a hajózás nem igazán fejlődött, ez volt a népvándorlások kora, az események súlypontja a szárazföldre helyeződött. Az újrómai birodalom, a Bizánci Császárság ezeréves fennállása alatt továbbra is a Földközi-tenger maradt az európai tengerhajózás központja.

A bizánci hajók közül leginkább a Hadi gályák a DROMONOK tűntek ki, amelyeket katapulttal és görögtüzet okádó szifonnal szerelték fel, és melyeket a hadi célok mellett kereskedelmi és utazási célokra egyaránt használtak. A bizánciak egyéb használatban lévő hajóikról kevés adat maradt fenn.

Velencei vitorlás hajók

a-vitorlazas-tortenete-velencei-vitorlasokA VII. század után fellendülő kereskedelem hívta új életre a hajózást. A kezdeményezést az itáliai, főleg a velencei, genovai, pisai és amalfi, kereskedők ragadták magukhoz a vezető szerepet, melyben a velenceiek voltak a legeredményesebbek, meghatározó szerepük a XVII. Századig fennállt.

Latin vitorlás hajóka-vitrolazas-tortenete-letin-vitorlas-hajok

Latin hajók váltották fel a római gályákat, melyek a latin vitorlázatukról kapták a nevüket. Ezt a vitorla típust az arabok dungijah-iról vették át.

Viking vitorlások

a-vitorlazas-tortenete-viking-vitorlasEgyébiránt a vitorlás hajók fejlődése ebben a korszakban a Földközi-tenger területein lassabb volt, mint észak-Európában.

Vikingek a navigáció mesterei voltak. a-vitorlazas-tortenete-starboard-side-a-vikingekertBejárták az északi tengereket át az Atlanti óceánon. A mai korban tudásuknak, a starboard side zöld színű jelzésével adózunk. Bővebben egy másik cikkben foglalkozunk majd a témával.

Keresztes hadjáratok szerepe vitorlázás történelmében

a-vitrolazas-tortenete-a-keresztese-hadjaratok-szerepe-a-vitorlazasban-1A keresztes hadjáratok Földközi tengert átszelve jutottak a Szentföldre. Ez a 1095-1204 ig tartó időszak elhozta az északi fejlesztéseket a térségbe, vitrolazas-tortenete-a-keresztese-hadjaratok-szerepe-a-vitorlazasban-2mellyel itt is megkezdődhetett e fontos szerepet játszó tenger dicsőséges korszakának új, de egyben záró fejezete.

Portugál vitorlás a Karavella

a-vitorlazas-tortenete-karavella-pintaA történelmi középkor időrendi meghatározásának záróéve 1492. Amerika felfedezése pedig már olyan tengerészeti teljesítményhez volt köthető, amely alapvetően megváltoztatta az emberiség történelmét.

Kezdetben főként part menti halászhajó volt, latin vitorlázottal. Később a fő és az elő árbocon kereszt vitorlázat a tat árbocon pedig egy latin vitorlázat kapott helyet, mint itt a Pintán 1492.

Spanyol hadihajó a Galeasz

a-vitrolazas-tortenete-spanyol-hadihajo-a-galeaszA velencei hajógyárakban egymás után készültek az újabbnál újabb hadigályák a Galeasszok és  Galeotték. Az olasz köztársaságok egyesülve a spanyol és a vatikáni állam egyesült hajóhada 1571-ben a Lepantoi ütközetben ezekkel vívott győzedelmes csatát a bizánci utódállam, az Oszmán Birodalom hajói ellen, amellyel a Földközi-tenger ismét megmenekült az ázsiai uralom alól.

A genovai és a velencei hajógyárakban új kereskedelmi hajók is épültek, az ún. navék. Ezeken ismét megjelent a keresztvitorla és az oldalsó kormányevező helyett a hátsó uszonyos kormány a kormánylapát.

A Yacht azaz a túra és sport vitorláshajó kialakulása

a-vitorlazas-tortenete-ii-karoly-kiraly-a-vitorlas-sport-megteremtojeTalán meglepő a tény, de a yacht szó Holland eredetű és magát a hajótípust is ők találták ki. Az első példány egy “Mary” nevezetű, (15.8 méter) 1660-ban került Angliába, a Hollandok adományozták II. Károly királynak, megteremtve ezzel a szabdidős hajózást és a sznobizmus netovábbját.

 

A vitorlás sport kialakulása

a-vitorlazas-tortenete-ii-karoly-vitrolas-hajoja-a-catherine1661:   II. Károly új Yachtja a “Catherine” és testvére York hercege hajója az “Ann” versenyeznek Greenwichtől Gravesendig és vissza. John Evelyn naplójából szóló feljegyzés alapján a király legyőzte testvérét és ezzel az első vitorlásgyőzelmet aratta a világon.

1720:   Megalakul az első yachtklub Írországban.

1775:   Az első vitorlásversenyeket szervező klub megalakul Angliában. A versenyeket a Temzén rendezik.

1817:   Az első privátyacht átkel az Atlanti óceánon a neve “Cleopatra’s”, 191 tonnás.yachtsport-kialakulasa

1826.   Az első tengeri verseny, a fődíj egy 100 fontos aranykupa.

1844:   Megalakul az első Amerikai Yacht klub New Yorkban.

Vitorláshajók fejlődése

Bár a logikus az lenne, hogy a fejlődés a kisebb hajótól a nagyobbak felé történt, azonban pont fordított a valóság. A Cutter (más néven klipper) volt a Yachtok igazi elődje. A fejlődést először még csak a valódi verseny, az anyagi haszonszerzés motiválta. A klipper név is innen ered hiszen a to clip=megnyír, levág szó a hajó névadója és a hajók nem mást vágtak le, rövidítettek meg, mint a menetidőt, óriási hasznokat hozva ezzel tulajdonosaiknak.

yachtok-fejlodese

Ezt a cikket a Vitroláshajók típusai bejegyzésben folytatjuk majd.

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

No CAPTCHA challenge required.
 

 • Rólunk mondták

  Ezt írták rólunk sikeres vizsga után:

  "Számomra az online hajóvezetői tanfolyam előnyt jelentett. Elfoglalt emberként a kevés szabadidőm ütemében volt lehetőségem a vizsgára való felkészülésre. A tananyag tárgyiassága megfelelő példákkal kiegészítve nagyszerű elsajátítást garantál. Kiegészítő információk érdekessé teszik a számunkra idegen nyelvezet elsajátítását. A tanulás megfelelő hosszúságú részekre van bontva, jól eltalált résztesztekkel. A tanulást konzultációkkal lehet segíteni, ahol rendkívül kedves, biztató konzultáns segít a nap bármely szakában. Úgy sikerült egy új életforma alapjait elsajátítani, hogy közben rengeteg információt elsajátítottam a tengerrel kapcsolatban és csak remélni tudom, hogy a megismert emberek által képviselt jókedv, nyitottság minden hajós viselkedését tükrözi. Büszke vagyok, hogy elvégeztem a tanfolyamot, biztosan tudom, hogy a C hajóvezetői tanfolyamot is elvégzem, valamint gyakorlati tanfolyamon is részt veszek. Szép élmény és jó kikapcsolódás lesz."

  Mezriczkyné Talpas Ottilia

  "Szia Károly!

  Természetesen teljesen elégedett voltam a szolgáltatásaitokkal. Minden pontosan úgy zajlott, mint ahogy azt korábban ígérted. Rugalmasságotoknak köszönhetően a feszített, szoros időbeosztásom ellenére együtt tudtunk működni, és sikeres vizsgát tudtam tenni. Jövőre tervezem, hogy a gyakorlati részt is átvegyük Veletek, és azután egy elméletben és gyakorlatban is alaposan felkészült hajóskapitánnyá váljak! :) A hajóbérlési lehetőségeiteket látva bízom benne, hogy a következő években is kapcsolatban maradunk, és találkozunk a tengeren!

  Munkátokhoz további sok sikert -és persze sok hallgatót!- kívánok!

  2016. június 28. Baráti üdvözlettel: Bocskay Péter"